Jesteś tutaj

Rehabilitacja kręgosłupa

Dolegliwości bólowe kręgosłupa mogą mieć różne podłoże, chociaż najczęściej są pewnym połączeniem dysfunkcji stawów kręgosłupa, krążka międzykręgowego oraz problemów mięśniowo-powięziowych. Przyczyną tych zaburzeń bardzo często są przeciążenia związane zarówno ze zbyt dużą intensywnością ruchu, jak i z jego brakiem oraz przebywaniem długotrwale w jednostajnych pozycjach.

Rehabilitacja kręgosłupa obejmuje szeroko pojętą terapię manualną, ćwiczenia fizyczne oraz zabiegi dodatkowe takie jak: suche igłowanie, rolling, fala uderzeniowa czy kinesiotaping.

Terapia manualna stosowana w dysfunkcjach kręgosłupa wpływa na:

  • zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • przyspieszenie procesów gojenia tkanek
  • poprawę zakresu ruchomości stawów
  • redukcję objawów neurologicznych jak: parestezje, osłabienie siły mięśniowej, zawroty i bóle głowy

I. Rodzaje terapii manualnej:

- terapia punktów spustowych (tego rodzaju rehabilitacja kręgosłupa polega na właściwym uciskaniu nadwrażliwych miejsc w obrębie tkanki mięśniowej)

- rozluźnianie mięśniowo-powięziowe (masaż rozciągająćy powięź powierzchowną)

- trakcja (polega na odciążaniu krążków i stawów międzykręgowych)

- mobilizacje stawowe (mają za zadanie rozciągać torebkę stawową)

- terapia wisceralna (rodzaj masażu brzucha stosowany w ramach rehabilitacji kręgosłupa, który ma wpłynąć na poprawę elastyczności mięśni, powięzi i tkanek miękkich w obrębie jamy brzusznej)

II. Ćwiczenia:

A. Stabilizacja

- ćwiczenia, których celem jest przywrócenie właściwej aktywacji mięśni głębokich – mięsień wielodzielny i mięsień poprzeczny brzucha, a także zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni posturalnych

- w początkowej fazie dla właściwej aktywacji mięśni głębokich używa się USG, w dalszej kolejności można użyć niestabilnego podłoża dla zwiększenia trudności wykonywanych ćwiczeń

B. Ćwiczenia elongacyjne i stretching

- ćwiczenia te mają na celu poprawę ruchomości kręgosłupa i pozostałych stawów ciała człowieka, a w konsekwencji zmniejszenie dolegliwości bólowych

C. Ergonomia i instruktaż ruchowy

- są to zasady dotyczące nie tylko zachowania podczas siedzenia, stania czy podnoszenia ciężkich przedmiotów, ale także tego, jak wykonywać ćwiczenia siłowe. Poprzez naukę właściwego ustawienia ciała, kręgosłup jest mniej narażony na przeciążenia i urazy.