Jesteś tutaj

Przed pierwszą wizytą

Informacja dla pacjentów uczestniczących w zajęciach fizjoterapii

Fizjoterapia stanowi nieodłączny element  procesu leczniczego. Jest drogą do odzyskania funkcji i sprawności, utraconych na skutek choroby, zmian przeciążeniowych i eksploatacyjnych, w wyniku urazu oraz po zabiegu operacyjnym.

 1. Na wizytę fizjoterapeutyczną można zapisać się telefonicznie lub bezpośrednio w punkcie Rejestracji Galen Rehabilitacja (w Bieruniu - 1. piętro ośrodka medycznego Galen; w Katowicach - budynek Bażantowo Sport, osobne wejście pod naszym logo).
 2. Zajęcia fizjoterapii odbywają się w godzinach 700 - 2000 od poniedziałku do piątku
 3. Na zajęcia prosimy zabrać ze sobą: 
  • Swobodny strój sportowy, nie ograniczający ruchów i umożliwiający dostęp do leczonej okolicy ciała
  • W przypadku planowanego badania artrometrycznego – krótkie spodenki odsłaniające stawy kolanowe
  • Obuwie sportowe
  • Ręcznik
 4. W przypadku pierwszorazowej wizyty prosimy dodatkowo zabrać ze sobą:
  • Dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia oraz wykonanych badań (o ile Pacjent takową posiada)
  • Dokument tożsamości zawierający numer PESEL w celu założenia kartoteki medycznej Pacjenta
 5. Opłaty za zajęcia fizjoterapii prosimy dokonywać przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Prosimy Państwa o przychodzenie na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem w celu przygotowania się do zajęć.
 7. W przypadku złego samopoczucia (wysoka temperatura, podwyższone ciśnienie itp), chorób współistniejących (mogących wpłynąć na przebieg rehabilitacji) oraz w przypadku ciąży Pacjentki, prosimy o zgłoszenie tego faktu fizjoterapeucie przed przystąpieniem do zajęć.
 8. Po odbytej fizjoterapii prosimy o ustalenie w Rejestracji Galen Rehabilitacja terminu kolejnych zajęć.

Przebieg pierwszorazowej wizyty:

 1. Pierwsze zajęcia fizjoterapii przeprowadzane są z każdym Pacjentem indywidualnie.
 2. Zakładana jest karta Pacjenta, będąca dokumentacją medyczną przebiegu fizjoterapii.
 3. Pacjent proszony jest o zapoznanie się z listą przeciwskazań do fizjoterapii.
 4. Fizjoterapeuta w pierwszej kolejności przeprowadza dokładny wywiad z Pacjentem, zaznajamia się z dotychczasową dokumentacją medyczną Pacjenta oraz wykonuje badanie fizjoterapeutyczne w celu postawienia wstępnej diagnozy i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do dalszej terapii.
 5. W oparciu o zamierzony cel terapii, ustalany wspólnie z Pacjentem, fizjoterapeuta przedstawia Pacjentowi ogólny plan terapii z uwzględnieniem częstotliwości wizyt fizjoterapeutycznych.
 6. Pozostały czas wizyty przeznaczany jest na pierwszą sesję terapeutyczną.
 7. Po zakończeniu pierwszej wizyty diagnostyczno-terapeutycznej umawiane są terminy kolejnych wizyt w oparciu o przedstawione przez fizjoterapeutę zalecenia.

Poradnik jak przygotować się do wizyty u dietetyka moża pobrać tutaj

Odwoływanie wizyty

Umówioną wizytę mogą Państwo odwołać w godzinach pracy Rejestracji najpóźniej w dniu poprzedzającym umówioną fizjoterapię. Ułatwi to organizację pracy i umożliwi szybszy dostęp do fizjoterapii Pacjentom oczekującym.