Jesteś tutaj

Sport

Często słyszy się powiedzenie „Sport to zdrowie”, jednak doświadczeni w pracy ze sportowcami fizjoterapeuci, ortopedzi i specjaliści medycyny sportowej mogą pokusić się o dodanie jednego słowa, zmieniającego sens tego zdania: „Sport to zdrowie… utracone”. Niestety duże obciążenia wysiłkowe nakładane na zawodników oraz skupienie w treningu na szybkiej specjalizacji w danej dyscyplinie sportowej z pominięciem kształtowania ogólnej sprawności sprzyjają powstawaniu urazów sportowych oraz nakładających się na siebie zmian przeciążeniowych, zmniejszających efektywność wysiłku fizycznego.

Zachęcamy więc do powrotu do podstaw i zadbania o swoją motoryczność pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów oraz trenerów przygotowania motorycznego. Celem nowoczesnego treningu funkcjonalnego i motorycznego jest zminimalizowanie ryzyka kontuzji, ale także poprawa efektywności ruchu, co umożliwia osiąganie lepszych wyników sportowych. W pracy ze sportowcem zwracamy uwagę na początku zwłaszcza na stabilność, mobilność, koordynację ruchową i prawidłową równowagę mięśniową. Trening funkcjonalny, chociaż skupiony na podstawowej motoryczności, realizowany jest w oparciu o specyfikę uprawianej dyscypliny sportowej oraz dopasowany do założonego celu.

Niestety często zawodnik odkrywa i uświadamia sobie swoje deficyty ruchowe w obliczu urazu sportowego. Trening funkcjonalny realizowany jest również jako kolejny etap powrotu do sprawności po kontuzji. Dokładamy wszelkich starań, żeby nie był to wyłącznie powrót, ale także podniesienie tej sprawności w stosunku do stanu sprzed urazu.

Oferta profesjonalnego treningu funkcjonalnego jest skierowana nie tylko do zawodowych sportowców, ale także do osób rekreacyjnie uprawiających sport, chcących lepiej zadbać o swoją sprawność fizyczną.

Optymalnym punktem wyjścia do rozpoczęcia treningu jest obiektywna ocena motoryczna, którą zapewniamy, korzystając z profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu. Obiektywizacja pozwala na zdefiniowanie wyjściowego potencjału ruchowego zawodnika, śledzenie postępów w treningu oraz kompletną ocenę stanu zawodnika przed dopuszczeniem go do pełnego treningu po kontuzji.