Jesteś tutaj

Cennik

Pierwsza wizyta diagnostyczna – 120 zł/ 60 min

Pierwsza wizyta ma charakter diagnostyczno-terapeutyczny. Większość czasu poświęcona jest na kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne, polegające na szczegółowej rozmowie z Pacjentem na temat dolegliwości i obecnego stanu zdrowia oraz na badaniu manualnym i testach z zastosowaniem odpowiednich przyrządów. Dokładna diagnostyka ma na celu określenie przyczyny dysfunkcji i zaplanowanie indywidualnego programu terapeutycznego, który rozpoczyna się już w trakcie pierwszej wizyty.

Bieżnia antygrawitacyjna – 50 zł/ 30 min, 90zł/ 60min.,
karnet 5 wejść po 30 min./200zł.

Zastosowanie bieżni antygrawitacyjnej w rehabilitacji i treningu jest bardzo szerokie. W naszym ośrodku wykorzystujemy ten sprzęt głównie do odciążenia kończyn dolnych, przyspieszając odzyskanie pełnych zdolności ruchowych po kontuzjach, zabiegach operacyjnych lub w przebiegu zmian przeciążeniowych narządu ruchu. Trening na bieżni nie tylko „odejmuje kilogramy” podczas biegu, ale także ma za zadanie przywrócenie normalnego wzorca chodu i biegu oraz odzyskanie pełnego zakresu ruchu w stawach. Za sprawą treningu na bieżni antygrawitacyjnej sportowcy mogą podtrzymywać i podnosić swoją wydolność tlenową nawet na bardzo wczesnym etapie po zabiegu operacyjnym, kiedy normalne obciążanie operowanej kończyny dolnej jest jeszcze niemożliwe. Sesja w odciążeniu na bieżni jest też idealną jednostką treningową dzień po ciężkim treningu lub zawodach, żeby ułatwić regenerację powysiłkową. Ten innowacyjny sprzęt jest idealny dla osób z nadwagą i otyłością, które chciałyby stopniowo zwiększać swoją dawkę ruchu w bezpiecznych warunkach odciążenia stawów. Z pozostałych zastosowań bieżni można jeszcze wymienić rehabilitację neurologiczną i rehabilitację osób starszych, gdzie kwestie bezpieczeństwa, większej stabilności oraz zminimalizowania ryzyka upadku są szczególnie istotne.

Badanie EMG kończyn dolnych - 150 zł

Możliwość wykonywania badania aktywności mięśniowej w obrębie mięśni ud i pośladków za pomocą krótkich spodenek wyposażonych system EMG. System ten pozwala ocenić nam zaangażowanie 3 grup mięśni: mięśnia czworogłowego uda, mięśni kulszowo-goleniowych i mięśni pośladkowych w wybranych zadaniach ruchowych (przykładowo wyniki mogą wskazywać na małe zaangażowanie mięśni pośladkowych podczas skoku obunóż u danego zawodnika). Badanie jest w stanie wykazać także asymetrię aktywności tych mięśni pomiędzy stroną pomiędzy kończynami.

Sesja fizjoterapeutyczna – 100 zł

Indywidualna sesja fizjoterapeutyczna przeznaczona jest dla Pacjentów wymagających osobistej, pojedynczej terapii, w tym dla Pacjentów, u których zalecona jest indywidualna praca manualna. Podczas tego typu terapii fizjoterapeuta jest na wyłączność danego Pacjenta.

Trening funkcjonalny – 130 zł

Trening funkcjonalny jest specyficznym, przygotowanym dla konkretnej osoby zestawem ćwiczeń, obejmujących ruch we wszystkich płaszczyznach. Charakteryzuje się dopasowaniem pod względem energetycznym, motorycznym i koordynacyjnym do osoby, dla której został stworzony. Przeznaczony jest dla każdego, niezależnie od stanu zdrowia, ponieważ jest dostosowany do indywidualnych potrzeb człowieka. W przypadku sportowców nadaje treningowi określoną formę jak najbardziej zbliżoną do tego, z czym zawodnik spotyka się w warunkach współzawodnictwa sportowego.  Jest niezbędnym etapem prawidłowego rozwoju motorycznego zawodnika. 

Terapia falą uderzeniową w trakcie wizyty rehabilitacyjnej - 70zł,

Terapia falą uderzeniową bez wiyty rehabilitacyjnej -  100zł 

Terapia falą uderzeniową  jest nieinwazyjną i skuteczną metodą leczenia, często stanowiąc alternatywę dla leczenia operacyjnego. W leczeniu ortopedycznym falę uderzeniową stosuje się głównie ze względu na jej działanie przeciwbólowe, zwiększające ukrwienie oraz stymulujące regenerację tkanek. Bardzo dobre efekty terapii obserwuje się w takich  schorzeniach jak: tendinopatie, zespoły mięśniowo-powięziowe oraz w zwapnieniach w obrębie tkanek miękkich.

Kinesiotaping – 20zł

Kinesiotaping polega na aplikacji plastrów o specjalnej strukturze i właściwościach na konkretną okolicę ciała. Miejsce oraz sposób aplikacji jest dopasowany przez fizjoterapeutę do dolegliwości Pacjenta. Kinesiotaping stanowi uzupełnienie innych metod terapeutycznych i jest aplikowany w trakcie sesji fizjoterapeutycznej.

Badanie artrometrem – 100zł

Badanie artrometryczne (artrometria) jest obiektywnym narzędziem diagnostycznym, służącym do ilościowej oceny niewielkiego ruchu między kośćmi współtworzącymi staw kolanowy za pomocą urządzenia, jakim jest artrometr. Badanie to umożliwia diagnozę niestabilności przedniej stawu kolanowego, co jest szczególnie przydatne w przypadku podejrzenia uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Badanie trwa około 20 minut i jest bezbolesne.

Podstawowa ocena motoryczna – 200 zł / 60 min

W skład podstawowej oceny motorycznej wchodzi 5 elementów: 1. Wywiad i rozszerzone badanie fizykalne, 2. Ocena stabilności posturalnej/ równowagi przy użyciu platformy Biodex BS, 3. Test FMS, który jest przesiewowym badaniem podstawowych wzorców motorycznych, 4. Ocena symetrii obciążania prawej i lewej nogi podczas zadań ruchowych, 5. Jeżeli istnieje do tego wskazanie- artrometria. Dodatkowo, dalsza część wizyty ma charakter terapeutyczny, celem przekazania Pacjentowi w sposób praktyczny zaleceń motorycznych na podstawie uzyskanych wyników testów i badania.

Rozszerzona ocena motoryczna – 300 zł / 90 min

Sesja ta zawiera wszystkie elementy podstawowej oceny motorycznej, które rozszerzone zostają o ocenę siły eksplozywnej na dynamometrze izokinetycznym Primus RS (pomiar dotyczy stawu lub grupy mięśniowej, będącej przedmiotem badania) lub pomiar aktywności mięśniowej w obrębie mięśni ud i pośladków za pomocą krótkich spodenek wyposażonych system EMG. Rozszerzona ocena motoryczna ma w całości charakter wyłącznie diagnostyczny. Podsumowanie rozszerzonej oceny motorycznej ujęte jest w szczegółowo opisanym raporcie, który przesyłany jest drogą elektroniczną.

Ocena motoryczna PREMIUM - 400 zł / 120 minut

Sesja ta zawiera wszystkie elementy rozszerzonej oceny motorycznej łącznie z oceną siły eksplozywnej na dynamometrze izokinetycznym Primus RS (pomiar dotyczy stawu lub grupy mięśniowej, będącej przedmiotem badania) oraz pomiarem aktywności mięśniowej w obrębie mięśni ud i pośladków za pomocą krótkich spodenek wyposażonych system EMG. Ocena motoryczna ma w całości charakter wyłącznie diagnostyczny. Podsumowaniej oceny motorycznej PREMIUM ujęte jest w szczegółowo opisanym raporcie, który przesyłany jest drogą elektroniczną.

Mały pakiet sesji fizjoterapeutycznych - 900 zł

10 indywidualnych sesji rehabilitacyjnych do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Duży pakiet sesji fizjoterapeutycznych - 1300 zł

15 indywidualnych sesji rehabilitacyjnych do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Pakiet treningu funkcjonalnego - 1700 zł

15 treningów funkcjonalnych do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Terapia przy użyciu aparatu Exogen - 30zł / zabieg

Ultradźwiękowy system gojenia kości EXOGEN wykorzystuje bezpieczne, bezbolesne fale ultradźwiękowe o niskiej intensywności do stymulacji naturalnych procesów naprawczych. Badania kliniczne wykazały, że urządzenie EXOGEN goi niezrośnięte złamania (złamania niegojące się samodzielnie) uzyskując wysoki odsetek gojenia wynoszący 86% i przyspiesza gojenie się świeżych złamań określonych we wskazaniach (nowo złamane kości) o 38%.

Wypożyczenie szyny do ruchów biernych kończyny dolnej – 60 zł
(weekend)

Szyna do ruchów biernych (CPM) kończyny dolnej umożliwia stopniowe zwiększanie zakresu ruchu w stawie kolanowym i biodrowym. Jej zastosowanie jest szczególnie przydatne po zabiegach ortopedycznych wyżej wymienionych stawów, ponieważ terapia przy pomocy CPM umożliwia dodatkowo zmniejszenie obrzęku stawowego i okołostawowego.