Jesteś tutaj

Cennik

Pierwsza wizyta diagnostyczna – 120 zł/ 60 min

Pierwsza wizyta ma charakter diagnostyczno-terapeutyczny. Większość czasu poświęcona jest na kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne, polegające na szczegółowej rozmowie z Pacjentem na temat dolegliwości i obecnego stanu zdrowia oraz na badaniu manualnym i testach z zastosowaniem odpowiednich przyrządów. Dokładna diagnostyka ma na celu określenie przyczyny dysfunkcji i zaplanowanie indywidualnego programu terapeutycznego, który rozpoczyna się już w trakcie pierwszej wizyty.

Trening motoryczny dla Biegaczy - 120zł karnet na 4 zajęcia / pojedyncze wejście 40zł

Podczas treningów skupiamy się na niemal każdym elemencie istotnym dla poprawy zdrowia, wyniku czy techniki biegowej. Zajęcia prowadzi nasz fizjoterapeuta z zawodu i biegacz z zamiłowania Radek Berencz. Ćwicząc pod jego okiem będziecie mieć Państwo pewność, że każde ćwiczenie wykonujecie poprawnie i dokładnie. Jeśli chcecie dobrze przygotować się do kolejnych startów i popracować nad techniką a przy okazji dobrze się bawić to te zajęcia są dla Was!

Bieżnia antygrawitacyjna – 50 zł/ 30 min, 90zł/ 60min., karnet 5 wejść po 30 min./200zł.

Zastosowanie bieżni antygrawitacyjnej w rehabilitacji i treningu jest bardzo szerokie. W naszym ośrodku wykorzystujemy ten sprzęt głównie do odciążenia kończyn dolnych, przyspieszając odzyskanie pełnych zdolności ruchowych po kontuzjach, zabiegach operacyjnych lub w przebiegu zmian przeciążeniowych narządu ruchu. Trening na bieżni nie tylko „odejmuje kilogramy” podczas biegu, ale także ma za zadanie przywrócenie normalnego wzorca chodu i biegu oraz odzyskanie pełnego zakresu ruchu w stawach. Za sprawą treningu na bieżni antygrawitacyjnej sportowcy mogą podtrzymywać i podnosić swoją wydolność tlenową nawet na bardzo wczesnym etapie po zabiegu operacyjnym, kiedy normalne obciążanie operowanej kończyny dolnej jest jeszcze niemożliwe. Sesja w odciążeniu na bieżni jest też idealną jednostką treningową dzień po ciężkim treningu lub zawodach, żeby ułatwić regenerację powysiłkową. Ten innowacyjny sprzęt jest idealny dla osób z nadwagą i otyłością, które chciałyby stopniowo zwiększać swoją dawkę ruchu w bezpiecznych warunkach odciążenia stawów. Z pozostałych zastosowań bieżni można jeszcze wymienić rehabilitację neurologiczną i rehabilitację osób starszych, gdzie kwestie bezpieczeństwa, większej stabilności oraz zminimalizowania ryzyka upadku są szczególnie istotne.

Trening personalny - 120 zł/60 minut

Zajęcia indywidualne pod opieką trenera, mające charakter pro-zdrowotny. Pierwsze spotkanie ma za zadanie określenie ściśle precyzyjnego celu treningowego wg metody SMART opracowana przez Petera Drucker'a (Skonkretyzowany, Mierzalny, Akceptowalny, Realny, Terminowy). Uczestnik zajęć otrzymuje plan treningowy(przesłany drogą e-mailową) oraz z postępem czasu wiedzę związaną z prowadzeniem zdrowego stylu życia taką jak:

  • wiedza z zakresu poczucia ruchu – skąd wynikają dolegliwości o charakterze bólowym • nauka prawidłowych wzorców ruchowych – na przykładzie czynności dnia codziennego • wiedza mająca na celu uświadomienia prawidłowych nawyków żywieniowych – oraz ich wpływ na nasze samopoczucie
  • programowanie wysiłku fizycznego – dostosowywanie warunków treningowych do aktualnych naszych potrzeb Trening charakteryzuje się dopasowaniem pod obecną wydolność fizyczną oraz odpowiednio dostosowana gradacja ćwiczeń.

Trening motoryczny - 160 zł/60 minut

Zajęcia indywidualne bądź grupowe, mające na celu poprawienie konkretnych cech motorycznych adekwatnych do konkretnej dyscypliny sportowej (czy też funkcję spełniające w drużynie). Szczegółowo ustalane są założenia treningowe oraz przygotowywana jest periodyzacja treningowa do konkretnych wydarzeń sportowych (przesyłany drogą e-mailową). Wykonywana jest podstawowa ocena motoryczna, mająca na celu wskazanie deficytów w aparacie ruch oraz możliwe z nią związanych wystąpieniem urazów. W trakcie prowadzonych zajęć podopieczny otrzymuje wiedzę z zakresu:

• prewencji urazów

• kształtowania poszczególnych cech motorycznych ( siła – maksymalna, eksplozywna, wytrzymałościowa, szybkość - dynamika, gibkość, koordynacja ruchowa, wytrzymałość, zwinność)

• regeneracji

• motywacji – treningu mentalnego, komunikacji

• treningu żywieniowego

Dodatkowo otrzymuje namiary do wyspecjalizowanego dietetyka sportowego, gdzie otrzymuje wsparcie z zakresu strategi żywieniowej dostosowanej pod konkretną dyscyplinę sportową.

Trening cross-fizjo - 120zł karnet na 4 zajęcia / pojedyncze wejście 40zł

Na zajęciach przeplatają się zajęcia siłowe, wydolnościowe i gimnastyczne, a główny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój ruchowy całego organizmu. Szczególną uwagę przywiązujemy do korekcji wzorców ruchowych. Ćwicząc pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty macie Państwo pewność, że każde ćwiczenie wykonujecie dokładnie i poprawnie.

Sesja fizjoterapeutyczna standardowa – 80 zł/ 60 min

Standardowa sesja fizjoterapeutyczna polega na kompleksowej terapii. Łączy w sobie elementy terapii manualnej, ćwiczeń z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego oraz  uwzględnia badania kontrolujące przebieg rehabilitacji i weryfikujące wstępną diagnozę. Proporcja poszczególnych elementów sesji fizjoterapeutycznej dostosowana jest do stanu i potrzeb Pacjenta. Podczas tego typu terapii pod opieką fizjoterapeuty może pozostawać niezależnie dwóch Pacjentów.

Sesja fizjoterapeutyczna indywidualna – 100 zł/ 60 min

Indywidualna sesja fizjoterapeutyczna przeznaczona jest dla Pacjentów wymagających osobistej, pojedynczej terapii, w tym dla Pacjentów, u których zalecona jest indywidualna praca manualna. Podczas tego typu terapii fizjoterapeuta jest na wyłączność danego Pacjenta.

Trening funkcjonalny – 120 zł/ 1,5-2 godz.

Trening funkcjonalny jest specyficznym, przygotowanym dla konkretnej osoby zestawem ćwiczeń, obejmujących ruch we wszystkich płaszczyznach. Charakteryzuje się dopasowaniem pod względem energetycznym, motorycznym i koordynacyjnym do osoby, dla której został stworzony. Przeznaczony jest dla każdego, niezależnie od stanu zdrowia, ponieważ jest dostosowany do indywidualnych potrzeb człowieka. W przypadku sportowców nadaje treningowi określoną formę jak najbardziej zbliżoną do tego, z czym zawodnik spotyka się w warunkach współzawodnictwa sportowego.  Jest niezbędnym etapem prawidłowego rozwoju motorycznego zawodnika. 

Terapia falą uderzeniową w trakcie wizyty rehabilitacyjnej - 70zł,

Terapia falą uderzeniową bez wiyty rehabilitacyjnej -  100zł 

Terapia falą uderzeniową  jest nieinwazyjną i skuteczną metodą leczenia, często stanowiąc alternatywę dla leczenia operacyjnego. W leczeniu ortopedycznym falę uderzeniową stosuje się głównie ze względu na jej działanie przeciwbólowe, zwiększające ukrwienie oraz stymulujące regenerację tkanek. Bardzo dobre efekty terapii obserwuje się w takich  schorzeniach jak: tendinopatie, zespoły mięśniowo-powięziowe oraz w zwapnieniach w obrębie tkanek miękkich.

Kinesiotaping – 20zł

Kinesiotaping polega na aplikacji plastrów o specjalnej strukturze i właściwościach na konkretną okolicę ciała. Miejsce oraz sposób aplikacji jest dopasowany przez fizjoterapeutę do dolegliwości Pacjenta. Kinesiotaping stanowi uzupełnienie innych metod terapeutycznych i jest aplikowany w trakcie sesji fizjoterapeutycznej.

Badanie artrometrem – 100zł

Badanie artrometryczne (artrometria) jest obiektywnym narzędziem diagnostycznym, służącym do ilościowej oceny niewielkiego ruchu między kośćmi współtworzącymi staw kolanowy za pomocą urządzenia, jakim jest artrometr. Badanie to umożliwia diagnozę niestabilności przedniej stawu kolanowego, co jest szczególnie przydatne w przypadku podejrzenia uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Badanie trwa około 20 minut i jest bezbolesne.

Podstawowa ocena motoryczna – 200 zł/ 1,5- 2h

W skład podstawowej oceny motorycznej wchodzi 5 elementów: 1. Wywiad i rozszerzone badanie fizykalne, 2. Ocena stabilności posturalnej/ równowagi przy użyciu platformy Biodex BS, 3. Test FMS, który jest przesiewowym badaniem podstawowych wzorców motorycznych, 4. Ocena symetrii obciążania prawej i lewej nogi podczas zadań ruchowych, 5. Jeżeli istnieje do tego wskazanie- artrometria. Dodatkowo, dalsza część wizyty ma charakter terapeutyczny, celem przekazania Pacjentowi w sposób praktyczny zaleceń motorycznych na podstawie uzyskanych wyników testów i badania.

Rozszerzona ocena motoryczna – 300 zł/ 120 min

Sesja ta zawiera wszystkie elementy podstawowej oceny motorycznej, które rozszerzone zostają o ocenę siły eksplozywnej na dynamometrze izokinetycznym Primus RS (pomiar dotyczy stawu lub grupy mięśniowej, będącej przedmiotem badania). Rozszerzona ocena motoryczna ma w całości charakter wyłącznie diagnostyczny. Podsumowanie rozszerzonej oceny motorycznej ujęte jest w szczegółowo opisanym raporcie, który przesyłany jest drogą elektroniczną.

Sesja profilaktyczna dla seniorów (po 65. roku życia) – 65 zł

Ta sesja fizjoterapeutyczna skierowana jest do osób po 65. roku życia, chcących w sposób regularny dbać o swoją sprawność fizyczną oraz działać profilaktycznie. Charakter tej wizyty jest zbliżony do sesji fizjoterapeutycznej standardowej. Wykupienie tego rodzaju wizyty jest możliwe wyłącznie po odbyciu 10 pełnopłatnych wizyt standardowych lub indywidualnych.

Mały pakiet wizyt indywidualnych - 900 zł

10 indywidualnych sesji rehabilitacyjnych do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Duży pakiet wizyt indywidualnych - 1300 zł

15 indywidualnych sesji rehabilitacyjnych do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Mały pakiet wizyt standardowych - 700 zł

10 standardowych sesji rehabilitacyjnych do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Duży pakiet wizyt standardowych - 1020 zł

15 standardowych sesji rehabilitacyjnych do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Pakiet treningu funkcjonalnego - 1550 zł

15 treningów funkcjonalnych do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Pakiet łączony wizyt indywidualnych Bieruń - Katowice - 950 zł

5 indywidualnych wizyt do wykorzystania w Bieruniu oraz 5 indywidualnych wizyt do wykorzystania w Katowicach na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Pakiet łączony wizyt standardowych Bieruń - Katowice - 760 zł

5 standardowych wizyt do wykorzystania w Bieruniu oraz 5 standardowych wizyt do wykorzystania w Katowicach na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Karnetów

Terapia przy użyciu aparatu Exogen - 27zł / zabieg

Ultradźwiękowy system gojenia kości EXOGEN wykorzystuje bezpieczne, bezbolesne fale ultradźwiękowe o niskiej intensywności do stymulacji naturalnych procesów naprawczych. Badania kliniczne wykazały, że urządzenie EXOGEN goi niezrośnięte złamania (złamania niegojące się samodzielnie) uzyskując wysoki odsetek gojenia wynoszący 86% i przyspiesza gojenie się świeżych złamań określonych we wskazaniach (nowo złamane kości) o 38%.

Wypożyczenie szyny do ruchów biernych kończyny dolnej– 60 zł

Szyna do ruchów biernych (CPM) kończyny dolnej umożliwia stopniowe zwiększanie zakresu ruchu w stawie kolanowym i biodrowym. Jej zastosowanie jest szczególnie przydatne po zabiegach ortopedycznych wyżej wymienionych stawów, ponieważ terapia przy pomocy CPM umożliwia dodatkowo zmniejszenie obrzęku stawowego i okołostawowego.