Jesteś tutaj

Obowiązek Informacyjny

Galen Rehabilitacja Sp. z  o. o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń
2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netbel.pl,
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:
•    Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
•    Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Galen-Ortopedia Sp. z o. o. w zakresie współpracy między podmiotami oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
6.    posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8.    podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa