Jesteś tutaj

Ocena motoryczna

Motoryczność jest to całokształt czynności ruchowych człowieka, inaczej – sfera ruchowej aktywności, na którą składa się wiele zdolności takich jak szybkość, siła, wytrzymałość, koordynacja.  W celu dokładnego jej zbadania możemy posłużyć się wieloma testami. W aspekcie zdrowotnym i profilaktyki kontuzji najważniejsze są badania nacelowane na prawidłowe wzorce ruchowe oraz symetrię ruchów.
W swojej ofercie mamy dwa warianty oceny motorycznej – podstawowy i rozszerzony.
W skład podstawowej oceny motorycznej wchodzą następujące elementy
1. Wywiad i rozszerzone badanie fizykalne
2. Ocena kontroli sensomotorycznej na niestabilnym podłożu
3. Test FMS, który jest przesiewowym badaniem podstawowych wzorców motorycznych
4. Testy MCS
5. Ocena symetrii obciążania prawej i lewej nogi podczas zadań ruchowych
6. Jeżeli istnieje do tego wskazanie - artrometria.
Dodatkowo, dalsza część wizyty ma charakter terapeutyczny, celem przekazania Pacjentowi w sposób praktyczny zaleceń motorycznych na podstawie uzyskanych wyników testów i badania.

Rozszerzona ocena motoryczna zawiera wszystkie elementy podstawowej oceny motorycznej, które uzupełnione zostają o ocenę siły eksplozywnej na dynamometrze izokinetycznym Primus RS (pomiar dotyczy stawu lub grupy mięśniowej, będącej przedmiotem badania) - 7. Rozszerzona ocena motoryczna ma w całości charakter wyłącznie diagnostyczny. Podsumowanie rozszerzonej oceny motorycznej ujęte jest w szczegółowo opisanym raporcie, który przesyłany jest drogą elektroniczną.

Opis poszczególnych składowych oceny motorycznej:

  1. W tej części badania fizjoterapeuta wykonuje pomiary i obserwacje elementów kluczowych dla danego sportowca/ pacjenta. Badanie podzielone jest na części takie jak: oglądanie, palpacja (wskazanie struktur bolesnych), pomiary czynnych i biernych zakresów ruchomości stawów, testy stabilności stawów oraz długości i elastyczności mięśni, a także testy specjalne i badanie neurodynamiczne.
  2. W ramach oceny kontroli sensomotorycznej na niestabilnym podłożu, posługując się Systemem Prokin firmy Tecnobody oceniana jest równowaga, propriocepcja, a także kontrola nerwowo-mięśniowa układu ruchu w warunkach klinicznych. W teście dynamicznym obiektywnie określa się zdolność pacjenta do utrzymania dynamicznej stabilności postawy na ruchomej powierzchni. Duża zmienność może wskazywać na słabą kontrolę nerwowo-mięśniową.
  3. Test FMS (Functional Movement Screen) jest testem 7 wybranych zadań ruchowych oceniających podstawowe wzorce motoryczne zawodnika. Zaburzenia postawy lub występujące kompensacje oceniane w każdym ćwiczeniu wpływają nieprawidłowo na motorykę zawodnika.
  4. Celem testów MCS jest identyfikacja ryzyka odniesienia kontuzji w mechanizmie bezkontaktowym. Ocenienie poddane zostają również ograniczenia ruchowe, ewentualne asymetrie, jakość mobilności oraz stabilności, a także motoryczna kontrola (zdolność do kontrolowania siły). Elementy te weryfikowane są we wzorcu przysiadu jednonóż oraz w mechanizmie lądowania po zeskoku.
  5. Platforma tensometryczna, to urządzenie, dzięki któremu w precyzyjny sposób możemy zbadać rozkład obciążeń kończyn dolnych, zarówno podczas zadań dynamicznych jak i statycznych. Oceniamy również symetrię pracy ciała i przemieszczanie się środka ciężkości.
  6. Przy pomocy artrometru ocenia się stabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej (w tym m.in. stan napięcia więzadła krzyżowego przedniego) z dokładnością do 0,1 mm. Dzięki temu pomiarowi można określić stopień uszkodzenia oraz wydolność mechaniczną więzadła krzyżowego przedniego po urazie oraz w trakcie prowadzonej rehabilitacji po jego rekonstrukcji.
  7. Posługując się nowoczesnym systemem BTE PRIMUS RS oceniane są pojedyncze zespoły mięśniowe aktywowane w warunkach pracy koncentrycznej (skracania mięśnia) przy obciążeniu izokinetycznym w warunkach klinicznych. W teście izokinetycznym obiektywnie określa się deficyty w sile eksplozywnej badanych grup mięśniowych, co stanowi fundament do bezpiecznego uprawiania sportu. Znaczny deficyt może wskazywać na słabą kontrolę nerwowo-mięśniową badanej kończyny.