Jesteś tutaj

Igłoterapia

Igłoterapia sucha jest uzupełniającą metodą terapii polegającą na użyciu sterylnych jednorazowych igieł do akupunktury w celu leczenia bólu i dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Nie jest to jednak jedna z odmian akupunktury pomimo użycia do zabiegu tego samego rodzaju igieł. Metoda ta bazuje na założeniu, że w przypadku ostrzykiwania bolesnych okolic, to nie podawana substancja warunkuje efekt terapeutyczny, a sam fakt nakłucia napiętego pasma w okolicy mięśniowo-powięziowego punktu spustowego.
Wśród najbardziej popularnych technik w ramach igłoterapii wyróżnia się model terapii punktów spustowych i stymulację śródmięśniową, traktowane jako igłoterapię głęboką oraz model powierzchownej igłoterapii suchej.
Kluczowym elementem terapii jest zlokalizowanie przez fizjoterapeutę w drodze palpacji: punktów spustowych, aby nakłucie, które zostanie wykonane, było jak najbardziej celowane i precyzyjne. Po nakłuciu terapeuta wykonuje kontrolowane ruchy igłą.
W czasie terapii dochodzi do pewnych naturalnych reakcji ze strony organizmu pacjenta:
- uczucie ukłucia podczas przechodzenia igły przez skórę
- miejscowa odpowiedź drżeniowa
- charakterystyczne skurcze mięśniowe
- przejściowe wywołanie i odtworzenie znanego wzorca bólu, co daje dużą wartość diagnostyczną
Na każdym etapie zabiegu pacjent ma możliwość przerwania terapii. Po zastosowaniu igłoterapii suchej mogą pojawić się niewielkie krwiaki oraz dolegliwości o charakterze „zakwasów”, co nie stanowi powikłania terapii.
Dzięki zabiegom możemy uzyskać efekt mechaniczny: destrukcję dysfunkcyjnych płytek motorycznych oraz efekt sensytywny: zauważalny spadek stężenia substancji bólowych w obrębie napiętego pasma mięśniowego, co przekłada się na zniesienie bólu oraz napięcia.

Przeciwwskazania do terapii:
- ostre infekcje ogólnoustrojowe
- zaburzenia krzepliwości i rozrzedzenie krwi
- zaburzenia czucia
- ciąża
- alergie na materiały stosowane podczas igłoterapii suchej
- brak zgody pacjenta na zabieg oraz duży strach przed zastosowaniem igłoterapii
Przeciwwskazania względne:
- obrzęk limfatyczny oraz stan po usunięciu węzłów chłonnych
- podwyższone ryzyko infekcji (immunosupresja, cukrzyca)
- choroby zakaźne

Terapeuta nie powinien wykonywać zabiegu igłoterapii w obrębie i w okolicy poniżej wymienionych miejsc: guzy, krwiaki, protezy, implanty, rozrusznik serca.