Jesteś tutaj

Aktywność ruchowa kobiet w ciąży

Masaż Katowice

Okres ciąży to dziewięciomiesięczna droga pełna zmian prowadzących do takiego przystosowania organizmu, by u jej końca był w stanie sprostać trudom porodu. Dlatego też warto przygotować organizm kobiety na obciążenia występujące podczas porodu poprzez umiarkowaną i systematyczną aktywność fizyczną, która  przynosi udowodnione korzyści dla organizmu matki oraz dziecka.

Ćwiczenia fizyczne, które w umiarkowanym zakresie zaleca się podczas trwania ciąży, wpływają na poprawę funkcjonowania układu krążenia oraz układu oddechowego. Poprawa przemiany materii, na którą wpływają ćwiczenia, zapobiega zbyt dużemu przyrostowi masy ciała a co za tym idzie przeciwdziała występowaniu otyłości, rozstępów skóry i żylaków kończyn dolnych. Ćwiczenia fizyczne o umiarkowanej intensywności dodatkowo wpływają na wzrost przepływu krwi przez macicę i łożysko, co pozytywnie oddziałuje na rozwój płodu i przebieg ciąży.

Stwierdzono, że noworodki, których matki ćwiczyły w okresie ciąży, osiągają wyższą punktację wg. skali Apgar w stosunku do noworodków matek niećwiczących. Zaobserwowano również znacznie niższe wskaźniki zachorowalności i umieralności okołoporodowej noworodków urodzonych przez matki, które regularnie ćwiczyły. Według licznych autorów u kobiet ciężarnych uczęszczających systematycznie na gimnastykę, wyższy jest odsetek ciąż o prawidłowym przebiegu. U kobiet ćwiczących rzadziej występują takie stany patologiczne jak poród przedwczesny, przenoszenie ciąży, nieprawidłowe ułożenie płodu, otyłość. 
Istnieją liczne doniesienia wskazujące, że kobiety ćwiczące przechodzą szybciej przez poszczególne etapy porodu, szybciej postępuje u nich także rozwieranie szyjki macicy oraz odczuwają mniejszą bolesność skurczów partych. Również w okresie połogu widoczny jest pozytywny wpływ wysiłku fizycznego podczas ciąży. Kobiety, które ćwiczyły, w tym okresie szybciej odzyskują sprawność fizyczną i równowagę psychiczną. Ponadto w następstwie lepszego ukrwienia gruczołów piersiowych laktacja występuje u nich wcześniej i dłużej się utrzymuje w porównaniu z kobietami niećwiczącymi. 

Mając na uwadze fakt, iż poziom wydolności oraz stan zdrowia kobiet ciężarnych jest bardzo często różny, wszelka aktywność ruchowa powinna być dostosowana do trymestru, w którym kobieta się znajduje a sam trening rekreacyjny powinien być prowadzony indywidualnie lub w małych grupach.

Ćwiczenia treningu funkcjonalnego obejmują elementy:

  • jogi,
  • aktywacji oraz stymulowania mięśni krocza i dna miednicy,
  • wzmacniania mięśni całego ciała,
  • pracy nad koordynacją oraz równowagą,
  • technik oddechowych,
  • korygowania postawy ciała,
  • przeciwdziałania oraz zapobiegania dolegliwościom bólowym m. in. odcinka lędźwiowego  kręgosłupa.