Jesteś tutaj

Artrometria

Badanie artrometryczne (artrometria) jest obiektywnym narzędziem diagnostycznym, służącym do ilościowej oceny niewielkiego ruchu między kośćmi współtworzącymi staw kolanowy za pomocą urządzenia, jakim jest artrometr. Przy pomocy artrometru ocenia się stabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej (w tym m.in. stan napięcia więzadła krzyżowego przedniego) z dokładnością do 0,1 mm. Dzięki temu pomiarowi można określić stopień uszkodzenia oraz wydolność mechaniczną więzadła krzyżowego przedniego po urazie oraz w trakcie prowadzonej rehabilitacji po jego rekonstrukcji. Otrzymany wynik ułatwia podjęcie decyzji o dalszym leczeniu (leczenie operacyjne lub zachowawcze), ponieważ obok testów manualnych oraz badania MRI (rezonans magnetyczny) stanowi element kwalifikacji do ewentualnego zabiegu rekonstrukcji ACL. Pozwala także porównać stabilności stawu kolanowego przed i po zabiegu chirurgicznym oraz w kolejnych etapach rehabilitacji.

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego jest najczęściej diagnozowane poprzez testy kliniczne (próba Lachmana oraz test szuflady przedniej). Testy te oparte są jednak na subiektywnej ocenie badającego. Artrometr pozwala natomiast obiektywnie ocenić przemieszczenie kości piszczelowej w stosunku do kości udowej w płaszczyźnie strzałkowej (wydolność ACL). W przeciwieństwie do badania MRI, które opisuje strukturę m. in. więzadeł w obrazie statycznym, artrometria jest badaniem funkcjonalnym, gdzie dostarczane są informacje o funkcji i wydolności stabilizacyjnej stawu kolanowego w badanej płaszczyźnie.

W ośrodku w Bieruniu badanie wykonujemy na urządzeniu GNRB Rotab - jest to obecnie najbardziej precyzyjny artrometr i jedyny w Polsce taki model. Oprócz tradycyjnej funkcji pomiaru w płaszczyźnie strzałkowej, umożliwia także zmierzenie stopnia rotacji wewnętrznej podudzia, odbywającej się przy przesunięciu przednim piszczeli. Daje to nowe wartości diagnostyczne, bo już na etapie przygotowania do zabiegu wynik artrometrii może pomóc lekarzowi operującemu podjąć decyzję dotyczącą wyboru techniki operacyjnej.

Opis wykonywanego badania

Podczas testu pacjent leży na stole rehabilitacyjnym w pozycji na plecach. W pierwszej kolejności badanie wykonuje się na zdrowej kończynie dolnej. Elektryczny pad wywiera nacisk na tylną powierzchnię łydki, z siła między 0 a 300 N. Czujnik ruchu rejestruje przesunięcie przedniej szuflady - guzowatości kości piszczelowej w stosunku do kości udowej. Dodatkowych danych dostarcza pomiar współtowarzyszącej rotacji piszczeli. Badanie powtarza się na uszkodzonym stawie kolanowym. Pomiary wykonuje się na obu kończynach, a diagnozę uzyskuje się porównując dwie wartości, dodatkowo analizując gradient krzywych uzyskanych podczas badania. Badanie trwa około 20 minut i z założenia jest bezbolesne. Badany może jednak czuć ucisk elementów stabilizujących kończynę, delikatny dyskomfort w badanym stawie lub obawę przed inicjowanym przez urządzenie ruchem w stawie kolanowym. Pacjent otrzymuje wynik badania w postaci wykresu oraz danych liczbowych, co dodatkowo opatrzone jest komentarzem fizjoterapeuty, przeprowadzającego badanie.

Cena badania artrometrycznego: 100 zł